21 maart – vandalisme

Corona-maatregelen treffen ook het veld. We denken dat (hang)jongeren tussen dinsdagavond en vrijdagmiddag onze kasten opengebroken hebben. Niets gestolen, wel lelijk huisgehouden.

16 maart – hoog water

Twee vrachtjes knutselrestjes afgevoerd naar het containerpark. Vooral timmerhout en plastic folie waarmee we de grond hebben afgedekt. De hoge waterstanden geven het veld een andere look & feel. Ploeteren door de modder overal waar een spoor is gevormd.

Gelukkig was het niet druk op het containerpark. Ondertussen een uurtje bramen uitgestoken.

Zolang er maar afstand is!

3 februari – hier ben je veilig

Crisissen zijn er om lessen uit te trekken. Dat doen we ook op Far Field. Voorkomen is beter dan genezen, dus kondigen we alvast deze maatregelen af.

  • Vanaf nu planten we bomen niet meer samen. Dat is duidelijk een slecht idee als we de huidige berichtgeving rond ziekteverspreiding mogen geloven.
  • Alle hazelaars gaan in lockdown tot september, want dan zijn ze terug economisch rendabel.
  • Plantgoed uit Nederland gaat in quarantaine, ook al komen ze van vlak over de grens.
  • Alle andere nieuwkomers worden aan de perceelsgrenzen tegengehouden. Plantseizoen is voorbij.
  • Beuken worden vanwege hygiënische overweging manueel ontbladerd. ’t Is al maart en ze houden nog altijd hun blad vast. Máárt!!
  • Het zou fijn zijn moesten de olmen en elzen ook ’s de afwas doen. ’t Zijn potdomme altijd dezelfden!

Foto’s van 3 februari. We moeten dringend beelden verzamelen van de oppervlaktewateren op het veld.

20 januari – nieuwjaar voor mens en dier

Sommige maandagen kennen maar één doel: bomen planten. Dit seizoen hebben we er 370 bomen geplant die de samenstelling van ons voedselbos verrijken en die onze vruchtdragende bomen zullen ondersteunen. We zien ook sporen van leuke (specht, das, onbekend) en minder leuke (konijnenvraat…) dieren. Er waren ook bubbels (soms toch) met koekjes, taart of tiramisu. Teken dat twintigtwintig beter wordt dan vorig jaar!

Alnus virides Groene els 25
Alnus cordata Italiaanse els 25
Alnus glutinosa Zwarte els 25
Alnus rubra Rode els 25
Sorbus aucuparia Lijsterbes 30
Sorbus aria Meelbes 15
Sorbus domestica Peerlijsterbes 15
Sorbus torminales Wilde elsbes 15
Ulmus laevus Fladderiep 30
Betula pendula Ruwe berk 20
Betula pubescens Zachte berk 20
Fraxinus excelsior Gewone es 25
Euonymus europaeus Kardinaalshoed 30
Malus sylvestris Wilde appel 25
Pyrus communis Wilde peer 25
Populus tremula Ratelpopulier 20

16 december – hakselfeest

Maandag was het hakseldag. De wind was gaan liggen, de druppels waren amper merkbaar. Gesnoeide wilgentakken ten zuidwesten van de landerij, de geschoren thujahaag van Dirk en een assortiment van elzen/wilgen/gelderse roos van zijn buur. Allemaal door de machine gejaagd. Niemand was vermist.

4/18 november – paletfriet!

4 november

Korte dagen, kleine taken. Onze handen serieus vuil gemaakt tijdens het wieden, en dan kun je geen foto’s maken. Voor het geval u, attente lezer, zich afvraagt of er nog wel gewerkt wordt op Far Field.

18 november

Dagen zijn nog korter geworden (zucht). We gingen verder met het kleinmaken van paletten. Regen doet geen zeer, hamers wel. Werken totdat de batterijen op waren. De dag geëindigd met het op maat zagen van bamboe. De bamboestokken gaan we op zondag 8 december gebruiken om de vers aangeplante bomen te markeren.

Dat verdient een friet met mayonaise.

21/28 oktober – ‘We zijn goed bezig.’

Start van een ambitieus plan: het wieden van de kruidencirkels. Kruiden staan wat verweesd tussen het onkruid, de paden zijn hun weg kwijt. De collectie kruiden die we hebben, gaan we beter conserveren, van de rest van de bedden maken we kweekplekken. Oh ja, het worden geen cirkels meer, het wordt een taart. Lekker. Eerst het gras en de netels weg zien te krijgen. ‘We zijn goed bezig’, zei het kleine meisje in de rode overall nog.

14 oktober – herfst!

Herfst!

Onderweg naar FF tiental kilo’s kastanjes geraapt. Stekbed voor cassis aangelegd en enkele kruisbessen duchtig gesnoeid. Het grondwater stijgt zienderogen, de meeste blaadjes hangen nog aan de bomen.

12 augustus – tussen de buien door

Zaterdag – regen of geen regen – willen we bezoekers ontvangen, dus moet het veld een beetje begaanbaar zijn. Maaien, paden trekken, ruigtes weghalen en rommel wegmoffelen, het hoort er allemaal bij. Een grasmaaier door een wespennest jagen niet. Daar krijg je spijt van, en geef die wespen maar ’s ongelijk.

We zijn blij met de regen, maar ook een beetje bedrukt. Goed voor de boomaanplant. Wat wordt het zaterdag? Aaah, de natuur met al haar tegenstellingen!

5 augustus – en de boer hij ploegde voort

Een eerste grote schoonmaak voor de benefiet. De toegangsweg verbreden, borders proper maken, asperges wieden. Voltijds krijgt ons dierbare bosplantsoen een teugje water. En we eindigden de dag op de akker van Julie en Michiel.