20 januari – nieuwjaar voor mens en dier

Sommige maandagen kennen maar één doel: bomen planten. Dit seizoen hebben we er 370 bomen geplant die de samenstelling van ons voedselbos verrijken en die onze vruchtdragende bomen zullen ondersteunen. We zien ook sporen van leuke (specht, das, onbekend) en minder leuke (konijnenvraat…) dieren. Er waren ook bubbels (soms toch) met koekjes, taart of tiramisu. Teken dat twintigtwintig beter wordt dan vorig jaar!

Alnus virides Groene els 25
Alnus cordata Italiaanse els 25
Alnus glutinosa Zwarte els 25
Alnus rubra Rode els 25
Sorbus aucuparia Lijsterbes 30
Sorbus aria Meelbes 15
Sorbus domestica Peerlijsterbes 15
Sorbus torminales Wilde elsbes 15
Ulmus laevus Fladderiep 30
Betula pendula Ruwe berk 20
Betula pubescens Zachte berk 20
Fraxinus excelsior Gewone es 25
Euonymus europaeus Kardinaalshoed 30
Malus sylvestris Wilde appel 25
Pyrus communis Wilde peer 25
Populus tremula Ratelpopulier 20

16 december – hakselfeest

Maandag was het hakseldag. De wind was gaan liggen, de druppels waren amper merkbaar. Gesnoeide wilgentakken ten zuidwesten van de landerij, de geschoren thujahaag van Dirk en een assortiment van elzen/wilgen/gelderse roos van zijn buur. Allemaal door de machine gejaagd. Niemand was vermist.

8 december – Reuze dankbaar voor een kastaard van een Enorm Dankbaar Boomplantfeest

Heerlijk weer, stralende mensen en enorm dankbare bomen. Samen zakten ze af naar Far Fields allereerste bomenfeest. De eerste spade ging al rond de middag de grond in: een malus domestica chataignier ofte ciderappeltje. We denken vooruit…

Niet lang daarna kregen ook de andere bomen en een flink deel van het bosplantsoen een eigen plekje. Tussen de warme soep en de overdaad aan taart kreeg ons voedselbosje in wording weer een geweldige opsteker.

Duizend maal d a n k  voor zoveel helpende handen, opkikkerende woorden en gulle giften!
Laat het bos maar groeien nu…

late zomer / herfst 2019

Een compilatietje van het oogstseizoen. Dankjewel aarde, zon en water.

terug naar de zomer van 2019

Als het koud wordt, denken we soms eens met heimwee terug naar die warme zomer.

4/18 november – paletfriet!

4 november

Korte dagen, kleine taken. Onze handen serieus vuil gemaakt tijdens het wieden, en dan kun je geen foto’s maken. Voor het geval u, attente lezer, zich afvraagt of er nog wel gewerkt wordt op Far Field.

18 november

Dagen zijn nog korter geworden (zucht). We gingen verder met het kleinmaken van paletten. Regen doet geen zeer, hamers wel. Werken totdat de batterijen op waren. De dag geëindigd met het op maat zagen van bamboe. De bamboestokken gaan we op zondag 8 december gebruiken om de vers aangeplante bomen te markeren.

Dat verdient een friet met mayonaise.

21/28 oktober – ‘We zijn goed bezig.’

Start van een ambitieus plan: het wieden van de kruidencirkels. Kruiden staan wat verweesd tussen het onkruid, de paden zijn hun weg kwijt. De collectie kruiden die we hebben, gaan we beter conserveren, van de rest van de bedden maken we kweekplekken. Oh ja, het worden geen cirkels meer, het wordt een taart. Lekker. Eerst het gras en de netels weg zien te krijgen. ‘We zijn goed bezig’, zei het kleine meisje in de rode overall nog.

14 oktober – herfst!

Herfst!

Onderweg naar FF tiental kilo’s kastanjes geraapt. Stekbed voor cassis aangelegd en enkele kruisbessen duchtig gesnoeid. Het grondwater stijgt zienderogen, de meeste blaadjes hangen nog aan de bomen.

12 augustus – tussen de buien door

Zaterdag – regen of geen regen – willen we bezoekers ontvangen, dus moet het veld een beetje begaanbaar zijn. Maaien, paden trekken, ruigtes weghalen en rommel wegmoffelen, het hoort er allemaal bij. Een grasmaaier door een wespennest jagen niet. Daar krijg je spijt van, en geef die wespen maar ’s ongelijk.

We zijn blij met de regen, maar ook een beetje bedrukt. Goed voor de boomaanplant. Wat wordt het zaterdag? Aaah, de natuur met al haar tegenstellingen!

5 augustus – en de boer hij ploegde voort

Een eerste grote schoonmaak voor de benefiet. De toegangsweg verbreden, borders proper maken, asperges wieden. Voltijds krijgt ons dierbare bosplantsoen een teugje water. En we eindigden de dag op de akker van Julie en Michiel.